Firma je stroj, firma je živý organismus... anebo orchestr
V týmu jako v orchestru každý včetně dirigenta má svoje místo a hraje svoji partii v souladu s ostatními a v rámci jedné partitury. Samozřejmě, že v žádném případě nesmíme zapomínat ani na publikum, které tomu dává smysl, je nedílnou součástí celého procesu.
Industriální a postindustriální doba nás naučila vnímat firmy a organizace jako stroje, a lidi v nich pracující jako šroubky a matice či jiné součástky, někdy jako jedničky a nuly. Často mluvíme o tom, že by firma měla „běžet jako na drátkách", „fungovat jako hodinky", zmiňujeme standardizaci, zefektivnění, optimalizaci, strategické plánování. Školicí organizace, někteří kouči z řad personalistů a personalisté ve vztahu k lidem často používají takové termíny jako lidské zdroje, lidský kapitál, pracovní síla, potenciál, výkonnost. Pouze české termíny jsou nahrazeny anglickými, například human resources. Před rokem (2010) jsem obdržela informační e-mail o konání konference na téma vzdělávání a rozvoje personálu s heslem „Lidský kapitál je hodnota, jejíž cena narůstá tím, jak je používán."

Když mluvíme o lidských zdrojích, mluvíme o nástrojích k dosažení určitých cílů, nikoli o lidech, kteří mají nějaká práva a svobody. Když mluvíme o lidském kapitálu, v podstatě mluvíme o penězích, investicích, které mají být výnosné pro majitele, nikoli o lidech, jenž nejsou ničím majetkem. S tímto postojem, tj. když přirovnáváme zaměstnance ke kapitálu anebo zdrojům, jednoduše nesouhlasím. Kde se tu mluví o lidech, o jejich životech, svobodě, snech, zájmech, kuráži, důvěře, vzájemné podpoře, týmové souhře, vnitřní motivací, cílech, talentech, schopnostech tvořit, vymýšlet, o štěstí a radosti koneckonců? Co je správné, na co přesně je potřeba se zaměřit pro úspěšné vedení a řízení podniku?

Používání těchto „mechanických" termínů není náhodné. Jsou to většinou parametry, které se dají změřit, ohodnotit, porovnávat, jsou to ukazatelé, podle kterých se dá ocenit růst společnosti. Dávají nám pocit kontroly nad procesy, které se ve firmách nastavují a fungují, souvisí s řádem, pořádkem, disciplínou a dlouhodobým plánováním. Zároveň orientace na procesy, které se dají jasně popsat a změřit, se ukazuje jako nedostačující, obzvlášť je to cítit v období ekonomických turbulencí. Orientace na kvantitativní růst, na trendy má své jisté limity, stejně tak i velikost jakéhokoli systému vytvořeného člověkem.

Než budu v přemýšlení o metaforách v podnikání pokračovat, chtěla bych Vám nabídnout jednu z mého pohledu velmi inspirující.

Hlavním aktivem společnosti jsou bezesporu lidé. Lidé zakládají firmy, lidé je řídí, lidé v nich pracují, nastavují procesy ve firmě, nejsou to směrnice EU a standardy ISO. Lidé určují směr, misí a filosofii společnosti, lidé využívají jejích produktů a služeb, lidé překračují hranice předpokládaného. Hlavní hybnou sílou firmy jsou jejich nápady, entuziasmus a chuť ty nápady realizovat.

V týmu jako v orchestru každý včetně dirigenta má svoje místo a hraje svoji partii v souladu s ostatními a v rámci jedné partitury. Přitom v žádném případě nesmíme zapomínat na publikum, které vytváří důležitou atmosféru, přijímá hudbu a reaguje na ni, dává zpětnou vazbu, je nedílnou součástí celého procesu. Možná ve skutečnosti by bylo lepší přirovnat firmu k jazz bandu s vlastní mu improvizací, soutěživostí, polyrytmií, emergentní podstatou.

Dokáže-li ředitel, manažer, vedoucí pracovník zapojit všechny členy svého týmu do společné hry, firma dokáže ustát i ta nejtěžší kritická období své existence.

 • Rozumí Vaši kolegové a zaměstnanci misi a vizím Vaší společnosti?
 • Tváříte se "na pohodu", ale tlačíte "na výkon"?
 • Jaké je poslání Vaší firmy, není to pouhý reklamní text?
 • Věří tomu Vaši zaměstnanci?
 • Jsou schopni ho pojmout, uvěřit, ovlivnit? Zapojují se do procesu vytváření a realizace firemních strategií?
 • Mají pocit, že jejich práce má význam?
 • Vědí, kam společnost směřuje?
 • V jakém světě (prostředí) chce firmy fungovat a jak ho vytvořit?
 • Které nové znalosti a poznání vytváří Vaše společnost?
 • Mají lidé pracující ve Vaší firmě prostor pro osobní život, realizaci svých osobních vizí a snů, které se přímo netýkají práce?
 • Rozumíte Vy svým zaměstnancům? Umíte spolupracovat s mladými lidmi tzv. generace Y?


BŘEZEN, 16 / 2011
Kateřina Málková
kariérový konzultant a change manažer
Moji specialitou je vnímat souvislosti. Vidím je tam, kde pro ostatní zůstávají skryté. Radost mi dělá, když se lidem daří uskutečnit pozitivní kariérní změny. A ty změny v pracovním životě nebo v životě firmy dělají radost jím a všem, na koho mají dopad. Vím, že cestou malých kroků, je možné dosáhnout mnohého. Nezáleží kdy začnete, záleží - jak. Jsem autorkou projektu Smart Course ČR, inovativní metody volby povolání pro teenagery.
Kontaktovat mne můžete:
E-mail: katerina.malkova/a/smart-course.cz
Telefon: +420 732 244 333
Socialní sítě: Facebook | Linkedin| Telegram


Photo by Simon Noh on Unsplash