Čistý prostor pro jasná rozhodnutí
Jednoho dne Alenka přišla na křižovatku a viděla na stromě sedět kocoura. "Kudy se mám vydat?" zeptala se ho. Kocour odpověděl otázkou: "Kam chceš jít?" "Nevím," řekla Alenka. "Potom je jedno, kudy půjdeš," odpověděl jí kocour.
Lewis Carroll (Alice in Wonderland)
V podnikání zcela jistě nejde žít pouze současným okamžikem a nechávat náhodě vývoj společnosti a svůj vlastní osud. S určitou nadsázkou lze říci, že hlavní náplní práce a důležitou činností podnikatele a manažera je rozhodování.

Problémem při rozhodování může být nedostatek času a informací, vnitřní nejistota, nemožnost odhadnout a předvídat výsledky, neschopnost vidět problém v širším či jiném kontextu, přemíra alternativ, snaha provedení detailní analýzy problému, celková orientace na problém, jeho komplexnost, různé konfliktní situace, rychle měnící se prostředí, stres, únava a ztráta motivace. Opakovanou chybou bývá, že se bojíme chybovat, a proto raději zůstáváme tam, kde jsme, místo toho, abychom pokročili dál. Cena za chybná, neefektivní, neprozíravá, slabá anebo i neučiněná rozhodnutí může být příliš vysokou.

Složitost problémů, s kterými se potýkáme v podnikání a v každodenním životě, narůstá, a nepředvídatelnost prostředí, ve kterém žijeme, rovněž. Háček je v tom, že čím komplexnější je problém, tím méně efektivní je čistě analytický způsob jeho řešení. Pro každé řešení je potřeba vytvořit určité podmínky, tj. prostor zbavený předsudků a otevřený pro nový pohled.

Prostor je intuitivně vnímán jako místo, kde je možná existence a pohyb objektů, různá vzájemná propletení, souvislosti a vazby. S prostorem souvisí takové pojmy, jako daleko-blízko, směr, vektor, měřítko, šíře, perspektiva, pohyb, vzájemný pohyb a umístění, výchozí bod, cíl, cesta, v časovém pojetí i budoucnost. Z literárního hlediska a v každodenním životě prostor označuje území nebo objem umožňující svobodu pohybu.

Je užitečné pracovat s prostorem jako s metaforou. Představte si, jaký je Váš prostor? Je Váš prostor jako co?

KM: „Co byste chtěl, aby se stalo?"
Klient: „Chci přestat cítit to prázdno v sobě." (pozn. KM: v jeho prostoru je prázdno, které je v něm)
KM: „Chcete přestat pociťovat to prázdno v sobě, i když přestáváte cítit to prázdno v sobě, co se děje potom?" (Touto otázkou posouváme klienta o kus dál v čase, abychom prozkoumali, čeho chce dosáhnout.)
Klient: „Budu pohotový a soustředěný."

Tímto se nám v prostoru naznačil směr, odkud vycházíme („prázdno") a kam směřujeme („pohotový a soustředěný"). Další otázky kladu tak, aby klient prozkoumal tyto dva stavy, něco, co je mezi nimi, a celkový prostor, ve kterém se nachází všechno. Ve výsledku člověk dojde k pochopení toho, co pro něj znamená být soustředěný a pohotový, k čemu to potřebuje, co mu v tom brání, co potřebuje k tomu, aby dosáhl žádoucího stavu, kde je pro něj tento žádoucí stav nejvíce prospěšný, co přehlíží, podceňuje nebo přeceňuje apod.

Metafory pomáhají člověku k důležitému uvědomění dospět nikoli čistě logickým uvažováním, ale prožít, procítit, najít řešení v absolutním souladu sám se sebou. Od sebe nepřidávám nic, žádné domněnky a minimum slov. Důležité odpovědi se projeví v prostoru, pokud se objevit mají.

Kateřina Málková
kariérový konzultant a change manažer
Moji specialitou je vnímat souvislosti. Vidím je tam, kde pro ostatní zůstávají skryté. Radost mi dělá, když se lidem daří uskutečnit pozitivní kariérní změny. A ty změny v pracovním životě nebo v životě firmy dělají radost jím a všem, na koho mají dopad. Vím, že cestou malých kroků, je možné dosáhnout mnohého. Nezáleží kdy začnete, záleží - jak. Jsem autorkou projektu Smart Course ČR, inovativní metody volby povolání pro teenagery.
Kontaktovat mne můžete:
E-mail: katerina.malkova/a/smart-course.cz
Telefon: +420 732 244 333
Socialní sítě: Facebook | Linkedin| Telegram


Photo by Bert Ferranco on Unsplash