Vůdcovství: šest důvodů, proč se podívat na byznys jinak
Každý z nás se snaží dosáhnout úspěchu různými cestami. Někdo opakuje po lídrovi. Jiní věští na kávové sedlině. Třetí hledají známosti ve státní správě. Ve skutečnosti pro dosažení úspěchu často stačí se podívat na obvyklé věci pod jiným úhlem.
1. Čím víc peněz vyděláváte, tím více si uvědomujete, že nedosahujete očekávané svobody.

Samozřejmě pro někoho peníze mohou být cílem života. Ale ten někdo musí chápat, že peníze nikdy nepřinesou ten „zisk", který od nich očekáváte. Podobá se to investicím. Můžete investovat miliardu dolarů do perspektivního projektu, ale najednou se ukáže, že pouze peníze nezaručí úspěch. Proč tomu tak je? Jednou z příčin je to, že manažeři, kteří dostávají investice na rozvoj společnosti, nedokážou zaujmout lidi. Nemohou jim vysvětlit, co je čeká. Protože v hlavách samotných manažerů je jenom jediný cíl – vydělat co nejvíce peněz. Lídr ale potřebuje něco většího.

2. Bez filosofické koncepce vlastního bytí se rozpadávají jak rodiny, tak i podnikání

Proč se tak aktivně rozvijí země Jihovýchodní Asie a Čína? Odpověď není jenom v levné pracovní síle a pracovitosti obyvatelstva. Asijská mentalita se skládala pod vlivem konfuciánství a buddhismu. Zdaleka ne každý obyvatel Asie dodržuje náboženské kánony, ale „vyšší" smysl ve společnosti dominuje.

Nejdůležitějším rysem východního pohledu na svět je postulát o jednotě všech oblastí života. Každý proces, jak v podnikání, tak i v politice nebo umění, je podřízen jedinému zákonu. Rozlišují se pouze jejich konkrétní projevy. To znamená, že každý, kdo pochopí tyto základní zákony, je „odsouzen" k úspěchu jak v podnikání, tak i v osobním životě.

Když lídr doplňuje byznys-proces o určitou filosofii, v důsledku má pevnou spojitost. Zpřetrhat tuto spojitost je velmi těžké. Jedním z důvodů, proč je pro nás tak složité konkurovat Asii, je to, že my se orientujeme pouze na peníze, zatímco oni mají jinou filosofii byznysu. V tomto aspektu oni jsou mnohem silnější, než jsme my. Americký model se zastavil na jednom místě ze stejného důvodu. Za ním také nic není.

3. Dnes mnohé populární teorie nefungují

Podívejme se například na benchmarking. Na začátku trávíte půlroku hledáním nejlepšího hráče v určitém odvětví. Vyjasňujete, proč konkrétně je nejlepší. Následně plánujete jak toho dosáhnout. Dále toto všechno realizujete v průběhu dalších dvou až tří let. A co ve výsledku máte za tři roky? Svůj ideál tříletého staří. Lídr pokročil kupředu, ale vy nikoli. To se dá přirovnat k řízení automobilu pomocí pouze zpětných zrcátek bez pohledu skrz čelní sklo.

Můžete namítnout: „Alespoň jdu ověřenou cestou". Ale je možné zopakovat úspěch lídra pouhým kopírováním jeho kroků? Kdyby to bylo možné, všechny společnosti by byly úspěšné. Pokud převezměte po troše od způsobu vedení Steve Jobse, Richarda Bransona a Billa Gatese, sotva se stanete ideálním manažerem. Nejspíše se budete podobat nemotornému fotorobotu.

Právě proto je velmi důležité studovat nikoli jedinou teorii anebo nástroj, ale celé spektrum. A již následně vytvářet svůj vlastní obraz světa, přičemž absolutně samostatně!

4. Abyste dokázali přijímat správná manažerská rozhodnutí, je potřeba brát v potaz několik různých scénářů

My žijeme ve světě scénářů. Před rande přehráváme v hlavě hned několik – pozitivní, špatný a neutrální. Může jich být i víc. A co když ona nepřijde? A co když se nebude líbit? Čím blíž je schůzka, tím víc se „přepisují" scénáře, přecházíme od jednoho k druhému.

V podnikání je to obdobné. Pouze časové intervaly jsou delší – 5 až 20 let. A co když klesne cena ropy? A co se stane, když Řecko vyhlásí bankrot?

Často vyslovujeme sousloví „umění leadershipu" a myslíme tím jen schopnost manažera. Ve skutečnosti management a umění mají hodně společného. Proto podnikatelé by neměli mluvit pouze o podnikání, ale i o umění. Proč? Každé divadlo, každý akt se odehrává podle scénáře, které se upravují a aktualizují podle potřeby. Než namaluje obraz, malíř musí „uvidět" jej uvnitř sebe. Podobně i podnikatel musí především „uvidět" obraz podnikání. Přičemž uvidět nikoli peníze, které mohou být výsledkem. Ale uvidět člověka, kvůli kterému a pro kterého to realizuje.

5. Vrchol není bod, ale proces

Co se děje, když jednotlivec nebo podnik dosahuje vrcholu? V ideální situaci započíná nový výstup k novým vrcholům. Ale není možné stále růst, aniž byste se změnili. A přemýšlet o změnách, když se řítíte dolů, je šílenství. Nejlepší změny se odehrávají na vrcholu. Právě proto je potřeba lídr, který je schopen sdělit hlavní myšlenku a filosofii projektu svému týmu, který je generátorem úspěchu a inovací.

6. Vzdělání a nové znalosti nejsou imperativem doby, nejsou trendem nebo módou. To je způsob nabízející změny

Proč se učit něčemu novému? Kvůli certifikátu? Protože to vyžaduje šéf? Ano, i toto je varianta. Ale žádný program vzdělání, žádný seminář vám nenabídne zlatý klíček, nedá vám hotovou efektivní technologii pro všechny události v životě. Ale může se stát jednou z cest k sebepoznání a seberealizaci.

Častou příčinou neúspěchu bývá strach riskovat, rozhodnout se, něco podniknout. Někdo jednoduše nemůže být lídrem. A někdo se bojí projevit se odlišně od ostatních. Neulehejte do Prokrustova lože. Nejúspěšnější lidé a společnosti jsou ti, kteří se nepodobají mainstreamu.


Kateřina Málková
kariérový konzultant a change manažer
Moji specialitou je vnímat souvislosti. Vidím je tam, kde pro ostatní zůstávají skryté. Radost mi dělá, když se lidem daří uskutečnit pozitivní kariérní změny. A ty změny v pracovním životě nebo v životě firmy dělají radost jím a všem, na koho mají dopad. Vím, že cestou malých kroků, je možné dosáhnout mnohého. Nezáleží kdy začnete, záleží - jak. Jsem autorkou projektu Smart Course ČR, inovativní metody volby povolání pro teenagery.
Kontaktovat mne můžete:
E-mail: katerina.malkova/a/smart-course.cz
Telefon: +420 732 244 333
Socialní sítě: Facebook | Linkedin| Telegram


Photo by rawpixel.com on Unsplash