Metafory v organizaci
Metafory v organizaci nemají pevnou strukturu, nemají jasně stanovené hranice a vznikají v naprostém souladu s vědomými a podvědomými představami konkrétního člověka/lidí a konkrétní firmy, dovolují spojit racionální přístup s intuitivním, měřitelné s neměřitelným, plánované s neplánovaným, minulé s budoucím, zkušenosti s vizemi.
Ve své knize Images of Organization Gareth Morgan píše:

„Všechny teorie organizace a řízení jsou založeny na implicitních vizích a metaforách, které i když omezují a zužují reálnou situaci, přesto ulehčují nám správné vidění, pochopení a řízení organizace. Metafora vypovídá o tom, jak člověk přemýšlí o světě, jak ho vnímá, odráží to, jak chápe svět jako celek. Metaforicky přemýšlíme, když se potřebujeme vyznat v jedné tak, že ji porovnáme s druhou. Pozoruhodným rysem metafory je, že vytváří poněkud jednostranný pohled na zkoumaný jev. Zdůrazňujíc určité kvality, jiné ponechává ve stínu. Dalším zajímavým rysem metafory je, že vždy zkresluje reálný obraz. Pokud pohlížíme na metaforu z tohoto úhlu, vidíme, že naše prosté tvrzení, že každá teorie je svým způsobem metafora, má dalekosáhlé následky. Jsme nuceni uznat, že každá teorie řízení organizace generující cenné nápady, zůstává neúplnou, občas zaujatou, dokonce může vést k omylům a chybným závěrům. Začínáme chápat, že je důležité naučit se používat metafory, tj. naučit se nacházet nové způsoby náhledu, pochopení a tvorby situací, které chceme organizovat a které chceme řídit."


Gareth Morgan zkoumá organizační struktury společností a nabízí osm klíčových metafor organizace: mechanismus, organismus, mozek, kultura, politický systém, psychické vězení, transformace, nástroj dominance. V českém prostředí bývá časté srovnání firmy s rodinou. V reálném životě se většinou setkáváme s určitou kombinací některých z uvedených modelů, mezi kterými převládá představa o organizacích jako mechanismech s určitou politickou hierarchií a opatrným náznakem živého organismu zabaleného do lidského kapitálu.

V každodenním lexikonu manažera se již dávno zabydlely takové výrazy ze stavebnictví, sportu nebo jiných oborů, jako „položit základy", „postavit tým", „přinášet ovoce", „běh na dlouhou trať", „stavební kamen", „postavit most". Nejsou nic neobvyklým metafory, které souvisí s bojem, výhrou, nátlakem, válkou či útokem. Sportovní metafory charakterizují lídry a firmy orientované na výkon. Často se objevují "králové" nebo "hrdiny".

Libovolná metafora nebo model organizace vždy bude jen omezenou představou o firmě. Vnitřní metafora majitelé firmy nebo řídicích pracovníků chtě-nechtě ovlivňuje jejích manažerská rozhodnutí. Představy zaměstnanců o firmě, jejich firemní a soukromé metafory mají vliv na jejích pracovní výsledky, potažmo na fungování celé společnosti.

Jinými slovy představy omezují možnosti řízení společnosti na straně jedné, ale zároveň při správném přístupu a prozkoumání skrývají v sobě jisté možnosti, rezervy, řešení a perspektivy vývoje. Běžně používané v řeči metafory v kontextu řízení změn nabízí mnohem přirozenější možnosti nalezení účinných řešení šitých na míru konkrétní situaci v konkrétní firmě, než připravené modely a standardizované postupy. Je to proto, že metafory nemají pevnou strukturu, nemají jasně stanovené hranice a vznikají v naprostém souladu s vědomými a podvědomými představami konkrétního člověka/lidí a konkrétní firmy, dovolují spojit racionální přístup s intuitivním, měřitelné s neměřitelným, plánované s neplánovaným, minulé s budoucím, zkušenosti s vizemi.

Kateřina Málková
kariérový konzultant a change manažer
Moji specialitou je vnímat souvislosti. Vidím je tam, kde pro ostatní zůstávají skryté. Radost mi dělá, když se lidem daří uskutečnit pozitivní kariérní změny. A ty změny v pracovním životě nebo v životě firmy dělají radost jím a všem, na koho mají dopad. Vím, že cestou malých kroků, je možné dosáhnout mnohého. Nezáleží kdy začnete, záleží - jak. Jsem autorkou projektu Smart Course ČR, inovativní metody volby povolání pro teenagery.
Kontaktovat mne můžete:
E-mail: katerina.malkova/a/smart-course.cz
Telefon: +420 732 244 333
Socialní sítě: Facebook | Linkedin| Telegram


Photo by Kuan Fang on Unsplash