Marian Way. Rozvoj podnikání Čistou cestou.
Jednou z největších výzev, které čelí majitelé podniků v současné době, je získat více zákazníků, a když půjdeme blíže k věci – umět se soustředit a mít jasno v tom, co je potřeba proto udělat. Umění soustředit se a mít jasno nejenže pomůže udržet myšlení na tom, co je potřeba podniknout, ale i rozvíjet tvůrčí strategie pro rozšíření klientské báze.

Allison Galbraith používá Čistý jazyk k podpoře svého nového „Business Booster", který před několika měsíci zkoušela ve firmě Chichester & Worthing. Na workshopu se sešla skupina podnikatelů, která se učila pomocí některých otázek čistého jazyka poznat, jak by mohli pracovat, jak nejlépe umí, co je k tomu potřeba, a jak mohou využit tyto informace k rozvoji svého podnikání.

Allison vypůjčila nápad od jiné facilitátorky Čistého jazyka Sheryl Andrews, která vede několik skupin v oblasti Gosport. Každý workshop začíná tím, že každý odpoví na otázku: „Když pracuji jak nejlépe umím, je to jako co?"

Allison říká:

"Tato otázka generuje spoustu úžasných informací a metafor, například:

 • Ve mně je vnitřní orel, který svým přesným okem udržuje kontrolu nad věcmi, a zároveň je připraven sletět dolů během okamžiku, aby si prohlédnul detaily.
 • Mám pocit síly a klidu.
 • Jsem v proudu, méně myslím na sebe a více o větším užitku.

O několik týdnů později ve zprávách účastníků znělo:

 • Cítím se sebevědomě a mám větší kontrolu.
 • Jsem ve větší rovnováze a cítím větší důvěru.
 • Podívám se na situaci z různých úhlů, než něco podniknu.
 • Moje myšlenky, nápady a činy jsou více promýšlené.
 • Věřím si mnohem více.

Současně s objevením nových cest řešení podnikových problémů a úkolů lidé zjišťují, že:

 • se naučili novým dovednostem, když studovali a odpovídali na čisté otázky,
 • je to velmi dobrý způsob, jak se poprvé seznámit s Čistým jazykem,
 • je to velmi dobrý způsob navázat nové kontakty,
 • je to velmi efektivní způsob, jak se dostat k jádru problému.
Kateřina Málková
kariérový konzultant a change manažer
Moji specialitou je vnímat souvislosti. Vidím je tam, kde pro ostatní zůstávají skryté. Radost mi dělá, když se lidem daří uskutečnit pozitivní kariérní změny. A ty změny v pracovním životě nebo v životě firmy dělají radost jím a všem, na koho mají dopad. Vím, že cestou malých kroků, je možné dosáhnout mnohého. Nezáleží kdy začnete, záleží - jak. Jsem autorkou projektu Smart Course ČR, inovativní metody volby povolání pro teenagery a kurzu pro rodiče "Samostatný teenager".
Kontaktovat mne můžete:
E-mail: katerina.malkova/a/smart-course.cz
Telefon: +420 732 244 333
Socialní sítě: Facebook | Linkedin| Telegram

Photo by Karen Maes on Unsplash