Síla osobnosti
„Existují velcí dospělí. Oni skutečně dospěli a považují se za velké proto, že jejich cit pro vlastní identitu zdaleka přesahuje hranice vnucovaných jím rolí. Jejich vize otevírají nové možnosti a reálie, jejich talent komunikace oživuje současnost."
Erik Erikson
Ideální manažer, ředitel, zaměstnanec, freelancer, profesionál, prezident... manželka ani manžel prostě neexistují, a to i přesto, že je napsána spousta knih, článků, věnují se tomu celé časopisy, konference. "Hledá se ten pravý lídr, který postaví ten nejlepší projekt".

Reálný ředitel, majitel, manažer je především člověk, se všemi svými plusy a minusy, ten, který některé své úkoly zvládá dobře, ale s některými si jednoduše neví rady. Důležitou vlastností tohoto člověka je jeho schopnost spojovat lidi, různé lidi, s různými zájmy, pohledy, temperamenty tak, aby dokázali ve své práci společně něco vytvářet. Vůbec není podstatné, jestli umí zahrát volejbal na teambuildingové akci. Důležité je, když tito lidé neopustí loď při prvních zakolísáních a svého kapitána dokážou podpořit, a ten kapitán to dokáže ocenit.

Společnost, firma, kolektiv, tým, kterou řídíme nebo vedeme, všechny úspěchy i nešvary, které ji doprovází, jsou zrcadlem nás samotných, našich přesvědčení, rozhodnutí, zásad vědomých a nevědomých. Jako v rodině - děti jsou našim zrcadlem. Obvykle, když se něco nedaří, anebo je potřeba zvýšit efektivitu týmu, v týmu dochází k obměně. Je to dobře, protože když měníme svůj tým, měníme se sami.

Zásadních a mnohem důležitějších změn dosahujeme, když si uvědomíme vlastní potenciál, poznáme svoje silné a slabé stránky, pochopíme, v čem máme sílu a co potřebujeme delegovat. Taková uvědomění ve své podstatě vedou nejen ke změnám v kolektivu, ale ke kvalitativním změnám ve Vašem životě.

Mnozí majitelé firem, jednatelé, vedoucí, manažeři, zkušení odborníci si v určitý okamžik svého života začínají uvědomovat, že chtějí:

  • přestat řešit problémy a začít realizovat nápady, záměry a vize,
  • umět nahlédnout pod pokličku budoucnosti,
  • zužitkovat různé znalosti získané praxí a studiem,
  • sladit cíle a politiku firmy se zájmy zaměstnanců, a to znamená vytvořit funkční a pružný systém motivace,
  • více rozumět vztahům mezi lidmi, umět podporovat v lidech chuť pracovat a nacházet ve své práci smysl,
  • vytvářet férové, stabilní a smysluplné vztahy se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli,
  • odpovídat jakýmkoli standardům, certifikačním požadavkům a normám pouze za předpokladu jejich reálného přínosu pro firmu, její lidi a okolí,
  • více odpočívat, více času trávit se svými nejbližšími, pracovat méně ale produktivněji a smysluplněji,
  • celkově zjednodušit svůj život.

Bertie Charles Forbes, zakladatel magazínu Forbes řekl: „Pokud není příliš pozdě, pamatujte, že dílem celého života není byznys, ale samotný život." Tato myšlenka platí nejen pro zaměstnavatele a vrcholový management, ale i pro zaměstnance na jakékoli pozici, anebo freelancera, a netýká se jen individuálních životů, ale i společenství, ke kterému patří každý z nás.

Aby si člověk dokázal všimnout sebemenší možnosti, nečekané příležitosti, potřebuje především konceptuální návyky, tj. "schopnost vidět, co je potřeba udělat, a umění vyjádřit to tak, aby to bylo zajímavé pro ostatní." Těmto návykům se podle profesora Kanze naučit nelze, buď je máte, anebo nemáte. Ale lze je rozvíjet cestou sebezkušenosti.

Jak řekl Tomáš Baťa: "Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe".

Kateřina Málková
kariérový konzultant a change manažer
Moji specialitou je vnímat souvislosti. Vidím je tam, kde pro ostatní zůstávají skryté. Radost mi dělá, když se lidem daří uskutečnit pozitivní kariérní změny. A ty změny v pracovním životě nebo v životě firmy dělají radost jím a všem, na koho mají dopad. Vím, že cestou malých kroků, je možné dosáhnout mnohého. Nezáleží kdy začnete, záleží - jak. Jsem autorkou projektu Smart Course ČR, inovativní metody volby povolání pro teenagery.
Kontaktovat mne můžete:
E-mail: katerina.malkova/a/smart-course.cz
Telefon: +420 732 244 333
Socialní sítě: Facebook | Linkedin| Telegram

Photo by Ben White on Unsplash