Kateřina Málková | kariérové poradenství
Veletrhy práce a pracovních příležitostí
Pro člověk hledajícího práci může být nejtěžší překonání bariéry mezi odesláním životopisu a očekáváním, zda vůbec bude pozván na pohovor. Pracovní veletrhy vám dávají možnost potkat se se zástupci různých firem včetně náborářů, což může výrazně zvýšit vaše šance získat práci, kterou doopravdy chcete.
Co si bude lépe pamatovat personalista - životopis odeslaný e-mailem anebo stejný životopis, který se spojí s živým člověkem, konkrétní tváří a dojmem, který tento člověk zanechá?
Většina pracovních veletrhů cílí na studenty vysokých škol. Ale mnozí dospělí o takových možnostech ani netuší, jenže je otevřená také pro vás. Nepromarněte šanci dozvědět se o dalších zajímavých možnostech pracovního uplatnění, o kterých třeba ani netušíte.

V každém kraji probíhají lokální pracovní veletrhy, o kterých se většinou můžete dozvědět na stránkách regionálních poboček Hospodářské komory. Další šancí, jak navázat kontakt se zástupcem konkrétní firmy mohou být odborné veletrhy.