KATEŘINA MÁLKOVÁ
Zkušenosti
Vzdělání
Od malička mne zajímají příběhy. Postupem času s přibývajícími zkušenostmi jsem si tento přirozený zájem začala více uvědomovat a díky tomu i svoji schopnost vnímat souvislosti a nacházet řešení. Vidím je tam, kde pro ostatní zůstávají skryté. Mám velký pocit naplnění, když se lidem daří uskutečnit pozitivní kariérní změny. A ty změny v pracovním životě nebo v životě firmy prospívají všem, na koho mají dopad.

Do naší s Vámi spolupráce vkládám zkušenosti za 21 let mého profesního života.

 • Začínala jsem jako odhadce byznysu, pokračovala jako obchodní referentka (jako mladá holka koncem 90. jsem navštívila krachující ČKD nebo Škodu Energo aj.). Poté 7 let jsem řídila a rozvíjela vlastní podnik v oboru plastových oken (obrat se zvýšil ze 2 mln. do 60 mln. v roce, kdy jsem firmu opustila).
 • 10 let jsem konzultovala malé podnikatele (většinou v otázkách vyhoření, klesajících tržeb nebo personálních otázkách). Mentorovala jsem start-up v krizovém stavu, který nakonec získal strategického investora.
 • Jeden start-up, českou sociální síť pro firemní spolupráci Bezones jsem vytvořila od nuly k první stovce registrovaných firem. Tato síť vznikala ve spolupráci s marketingovou a vzdělávací agenturami.
 • Ve spolupráci se zakladatelem Minebox jsem prováděla průzkum trhu a monitoring tisku pro americkou společnost Blockchain.info. Konzultovala jsem vznik a rozvoj inovativní samoohřívací kojenecké láhve, která již hotová a účastnila se soutěže ve Spojených Státech.
 • V posledních dvou letech se věnuji projektu kariérního rozvoje pro mládež Smart Course a kariérnímu poradenství pro dospělé.

Všechny semináře vedu sebezkušenostním způsobem.
Nenabízím šablonová řešení. Jsem schopná reagovat na individuální příběh každého člověka a firmy.

2016 – do současnosti
Kariérové poradenství pro mládež a dospělé, lektorská činnost, vedení rozvojových programů pro teenagery v projektu Smart Course, seminářů pro dospělé na téma kariérního vzdělávání, rozvoje podnikání, osobní konzultace, workshopy a poradenství pro podnikatele.
2016 – 2017
Člen výkonného týmu podnikatelského klubu Business for Breakfast na pozici koordinátor a statistik, vedení a organizace pravidelných podnikatelských setkání.
2015 – 2016
Ředitelka pro rozvoj akciové společnosti Bezones a.s., vývoj sociální sítě pro firemní spolupráci od nuly, obor ICT, B2B marketing, svěřená investice >2 mln. Kč, spolupráce s internetovou marketingovou agenturou Sova Net a vzdělávací společností Sova Studio. Partnerství se sítí byznys klubů Smart Network. Osobně jsem se setkala se stovkou brněnských podnikatelů, které jsem následně registrovala do této podnikatelské sítě.
2010 – 2015
Poradenská činnost, manažerské koučování, krizové a rozvojové poradenství pro SME, koučink a mentoring startupů v projektu Czechekosystem agentury CzechInvest. Spolupráce s Takeplace, Blockchain, Minebox, Jaspar, projektem inovativní samoohřívací kojenecké láhve, několika rodinných firem při změně vedení aj.
2002 – 2009
Jednatelka společnosti v oboru stavebnictví (obor plastových oken) s obratem 60 mln. Kč a 2 pobočkami. Pod mým přímým vedením bylo 10 zaměstnanců a cca 20 externích spolupracovníků. V roce vzniku 2002 obrat firmy činil 2 mln. Kč, v roce 2009 - 60 mln. Kč. Ve firmě jsem nastavovala všechny procesy, starala se o finanční řízení, propagaci, řešila obchodní a pracovní legislativu, cenotvorbu, zákaznickou podporu, zaváděla ISO 9001, vybírala a spolupracovala s dodavateli, zkrátka dělala vše proto, aby se firma úspěšně rozvíjela. Po mém odchodu společnost fungovala do roku 2016, kdy rozhodnutím majitele došlo k oddělení pobočky v samostatný podnik a k ukončení činnosti mateřské firmy.
2000 – 2002
Referent zahraničního obchodu ve dvou společnostech. Byla to doba barterového obchodu a barterových peněz. Podnikatelé z 90. si určitě budou pamatovat. Pracovala jsem pro zlínskou firmu, měla jsem homeoffice a dial-up připojení k internetu, které jsem využívala tak, že jsem v systému Annubis a mimo systém vyhledávala dodavatele různých komodit, kteří byli ochotní vstoupit do vícestranného barterového obchodu se svým zbožím. Zároveň jsem vyhledávala příležitosti pro realizaci skladových zásob velkých podniků na post sovětském prostoru.
1997 – 1998
Odhadce podniku, Obchodně-průmyslová komora RF, firma Souzexpertiza. Samostatné odhady dvou společností - rodinného hotelu v centru Moskvy za účelem výplaty podílu, benzinové pumpy s obchodem u frekventované silnice na letiště za účelem získání investičního úvěru.
Konference
 • Národní cena kariérového poradenství 2018, Praha, Euroguidance
 • Mezinárodní konference "Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí", 17. května 2018 na Krajském úřadě JMK
 • Konference Career Forum 2018, Moscow, 1. sekce "Osobní kariéra"
 • Řečník na konferenci "Technické vzdělání dětí a mládeže", 9. 11. 2017, České Budějovice
 • Mezinárodní konference "Kariérové poradenství v měnícím se světě" - 10. - 11. 11. 2017
 • Konference "Kariérové poradenství ve školní praxi", Brno, 2017
 • Konference "Kariérové poradenství – spolupráce rodičů a školy", 2016
 • Konference TEDxBrnoWomen, Brno, 2016
 • Konference "Národní cena kariérového poradenství 2016", Euroguidance
 • Konference "Kam kráčí management? Očekávání zaměstnavatelů od absolventů VŠ", ČMA, Vídeň, 2016
 • řada odborných konferencí (management, finance, marketing aj.)
Kurzy
 • Proforientace v moderní škole, 30 hod.
 • Gamefikace ve vzdělání: mýty a realita
 • Proč nám žáci nerozumí. Vliv způsobu vnímání na efektivitu výuky
 • Introduction to Psychology by University of Toronto (Coursera, 12 týdenní kurz)
 • Úvod do kariérového poradenství, Helena Košťálová, EKS;
 • Storytelling v kariérovém poradenství, Helena Košťálová, EKS
 • Certifikovaný výcvik v kariérovém poradenství pro mládež Smart Course, Moskva, 2016, srpen - prosinec;
 • Systém managementu kvality podle ISO 9001:2008 QMS 1;
 • Epistemologické metafory a zraněné vnitřní dítě. Norman Vaughton
 • E-mail Academy, kurz online a e-mail marketingu, online konference Email Academy
 • řada kurzů v oblasti managementu, marketingu, psychologie, kariérního rozvoje a finančního managementu aj.
Vzdělání
 • Magisterské dvouoborové studium "Finance a bankovnictví" a "Hospodářská politika a správa", specializace Business Appraiser
 • Diplomatická akademie Cyrila Svobody. Hlavní program. Aplikovaná diplomacie, 150 hod.
 • Pedagogické minimum (prozatím nedokončeno)
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI