Kateřina Málková
Pomohu Vám zúročit Vaše zkušenosti, najít naplňující
a smysluplný pracovní směr, vědomě naplňovat svůj život dostatkem

Společně
restartujeme Vaši kariéru nebo podnikání

beze zbytečných finančních, kvalifikačních a časových ztrát
ZKUSTE SI POLOŽIT JEDNODUCHOU OTÁZKU "PROČ PRACUJETE?"
Odpověď se zdá být zřejmá. Tato otázka je opravdu jednoduchá. Ale jak často se snažíme na ni odpovědět zcela upřímně? Na základní škole většina z nás volí obor dřív, než pochopí a pozná sebe sama. Střední škola pro většinu lidí je prvním profesním pokusem a také prvním omylem v profesním rozvoji. Po střední škole se snažíme zvýšit svoje šance na úspěch, aniž bychom si položili další otázku „Co je úspěch pro mne osobně?" Proto studujeme vysoké školy. A co je na tom všem nejzajímavější, většina lidí po více než 20 letech vzdělávání stejně nepracuje ve svém oboru a ve středním věku nedosahuje toho, co si představovali, když studovali. Pokud ano, pak za úplně jinou cenu. A to vše proto, že si průběžně neklademe tak jednoduché otázky pokaždé, když si vybíráme školu, práci a mimochodem i životního partnera. Většinu svého života rozhodujeme automaticky.

Pouze když nastanou problémy - narození dětí, reorganizace ve firmě, nečekané propuštění, rozvod, zdravotní kolaps, krize - začínáme hledat řešení. Spravedlivěji by bylo říci, začínáme hledat omluvu pro to, co se stalo, a způsob, jak se tomu v budoucnu vyhnout. Máme štěstí, že žijeme v době dostatku a prosperity. Žádná jiná generace nikdy nežila lépe než my. Někdy se však zdá, že problémy, kterým nyní čelíme, jsou složité a nepřekonatelné, že tato krize nikdy neskončí, že neexistuje vhodné řešení. Ale není tomu tak. Je zcela přirozené, že uvidět svou situaci zvenčí nebo z jiného úhlu pohledu je těžké, je složité hledat informace, které potřebujete, když nevíte, které to jsou, anebo začít uvažovat a jednat jinak.