Zásady ochrany
osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které vstupí v platnost 25.5.2018. V souladu se čl. 13 GDPR je mojí zákonnou povinností vás informovat, jak zpracováváme vaše osobní údaje a o souvisejících s tím právech.
Pokud jste zákazníkem projektu Smart Course ČR nebo Kateřiny Málkové, kariérového konzultanta, účastníkem seminářů, webinářů, školení, nebo se přihlašujete ke stažení našich bezplatných materiálů, nebo pouze prohlížíte tyto webové stránky, poskytujete nám svoje osobní údaje.

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým shromažďujeme, používáme, uchováváme a zveřejňujeme informace získané od uživatelů (každého uživatele) webové stránky (dále jen "web"). Správcem osobních údajů je Ing. Kateřina Málková, IČ: 76450180. Registrace u Úřadu na Ochranu osobních údajů - registrační číslo 00073618 ze dne 19.6.2017.

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na tel. čísle (+420) 732 244 333 nebo e-mailem na: volba@smart-course.cz.
Osobní údaje
Osobním údajem se dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Správní orgán k tomu dodává, že subjekt údajů může být podle iniciál a adresy trvalého bydliště v případě, že na uvedené adrese bydlí pouze jedna osoba s takovými iniciálami, přesně určen.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů").

Informace o osobní identifikaci

Osobní údaje uživatelů můžeme shromažďovat různými způsoby, včetně a nejen, když uživatelé navštíví naše stránky, zaregistrují se na webu, přihlašují se k odběru novinek a v souvislosti s dalšími aktivitami, službami, funkcemi nebo zdroji, které jsou k dispozici na našich stránkách. Uživatel může být požádán podle potřeby o e-mailovou adresu. Uživatelé však mohou navštěvovat náš web anonymně. Osobní identifikační údaje shromažďujeme od uživatelů pouze tehdy, pokud nám tyto informace dobrovolně poskytnou. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů s výjimkou situace, kdy jim to může zabránit v tom, aby se zapojili do určitých aktivit týkajících se webu.

Neosobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o uživatelích při interakci s našimi webovými stránkami. Neosobní identifikační údaje mohou obsahovat jméno prohlížeče, typ počítače a technické informace o uživatelských prostředcích souvisejících s návštěvou a prohlížením našich stránek, jako je použitý operační systém a poskytovatel internetových služeb a další podobné informace.
Právní důvody zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte dobrovolně, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, dodání knihy či jiného zboží.
 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci účetních dokladů.
 • Marketingová komunikace - zasílání informačních e-mailů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno, pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte) využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho informovaného souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení.
 • Fotografie a video záznamy ze seminářů a online vysílání
  Na některých živých akcích - školeních, seminářích atd. pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu a na sociálních sítích. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo není v konkrétních případech uvedeno jinak.

Způsob zpracování osobních údajů
Jak shromažďujeme informace

Společnost může shromažďovat a používat osobní údaje uživatelů pro následující účely:

 • Pro zlepšení služeb zákazníkům
Informace, které nám poskytnete, nám pomáhají reagovat na vaše požadavky na zákaznické služby a potřeby podpory efektivněji.
 • Přizpůsobení ke konkrétním požadavkům uživatele
Můžeme použít souhrnné informace, abychom pochopili, jak naši uživatelé jako skupina využívají služby a zdroje poskytované na našich stránkách.
 • Odeslání pravidelných e-mailů
Můžeme použít e-mailovou adresu k zaslání uživatelům informací a aktualizací vztahujících se k jejich objednávce. Může se také použít k zodpovězení jejich dotazů, otázek a / nebo jiných požadavků. Pokud se uživatel rozhodne, že se přihlásí do našeho mailingového seznamu, obdrží e-maily, které mohou zahrnovat firemní zprávy, aktualizace, související informace o produktech nebo službách apod. Pokud se uživatel kdykoli rozhodne odhlásit z odběru e-mailů, odhlašovací pokyny najde ve spodní části každého e-mailu, nebo Uživatel může nás kontaktovat prostřednictvím našich stránek.
 • Komentáře na webových stránkách katerinamalkova.cz a smart-course.cz
Na těchto webových stránkách můžete přidávat komentáře. Ke zveřejnění komentářů je používána webová aplikace třetích stran - DISQUS, která má vlastní podmínky ochrany osobních údajů. Můžete svůj komentář zanechat zcela anonymně, nebo uvedete pouze jméno, popřípadě jméno a první písmeno příjmení bez fotografie. Pokud pro zveřejnění komentáře použijete svůj účet na Facebook, Google nebo jiný, zobrazí se s Vaší fotografií a jménem a příjmením, popřípadě přezdívkou. V tomto případě zveřejňujete svoje osobní údaje. Zveřejněním komentáře poskytujete svůj souhlas s jejich zpracováním prostřednictvím aplikace Disqus. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat / požádat o odstranění zveřejněného komentáře.

Zabezpečení osobních údajů

S vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených v Evropské unii.

Dobrovolně se zavazuji, že budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.
Vaše práva v souvislosti se zpracováním OÚ
Pokud jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám, zejména právo na přístup, opravu, na výmaz (pokud není v rozporu se zákonnou povinností uchovávat OÚ) právo být zapomenut, na omezené zpracování, na přenositelnost a/nebo na vznesení námitky proti zpracování. Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Webové stránky třetích strán
Uživatelé se na našich stránkách mohou setkat s reklamou nebo jiným obsahem, který odkazuje na stránky a služby našich partnerů, dodavatelů, inzerentů, sponzorů, poskytovatelů licencí a dalších třetích stran. Nekontrolujeme obsah nebo odkazy, které se na těchto stránkách objevují, a neneseme zodpovědnost za postupy používané na webových stránkách propojených s našimi stránkami. Navíc se tyto stránky nebo služby, včetně jejich obsahu a odkazů, mohou neustále měnit. Tyto stránky a služby mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a zásady zákaznických služeb. Prohlížení a interakce na libovolné jiné webové stránce, včetně webových stránek, které mají odkaz na naše stránky, podléhá vlastním podmínkám a zásadám daného webu.

Nástroje pro zpracování osobních údajů třetích stranK vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
MailChimp - aplikace pro komunikaci a rozesílání e-mailů
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics
Účetní software Money S3
Setmore.com - plánování individuálních konzultací, online registrace

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
Cookies
Na našich stránkách používáme cookies k sběru souhrnných anonymních statistických údajů a zvýšení kvality interakce návštěvníků s našimi webovými stránkami. Cookies jsou důležité pro správné fungování a zobrazování webu. Pokračováním prohlížení těchto stránek dáváte nám svůj souhlas k jejich použití. Cookies můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče, může to mít vliv na správné fungování některých funkcí webových stránek.

Koho využíváme pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy
Prohlášení správce
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • zpracovávám vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR,
 • nepracuji s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
 • zavazuji se v e-mailové komunikaci zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.
Potvrzuji, že jsme splnila svou registrační povinnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsem registrována pod č. 00073618.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 16. 04. 2018