Kateřina Málková | kariérové poradenství
Kateřina Málková

Kam dal? Jak změnit práci a nenalámat dříví?

Změníte práci a až na místě zjistíte, že ve skutečnosti to nebyla ideální varianta, dokonce možná šlápnutí vedle? Takových případů ve skutečnosti není málo. Anebo naopak ve strachu udělat chybu raději neděláte nic? Tento jednoduchý nástroj Vám pomůže pochopit, kudy v práci uniká Vaše energie a jak vyhodnotit perspektivy různých možností a vybrat si skutečně dobře.
Předpokládám, že jste tady, protože vážně přemýšlíte o svém dalším profesním směřování. Možná uvažujete o změně v práci, zvažujete, zda zůstat tam, kde jste, anebo odejít. Třeba ve Vaší společnosti už nevidíte žádné perspektivy kariérního růstu. Může se to týkat i mzdových podmínek. A tak promýšlíte, které pracovní pozice ve Vaší firmě by mohly být pro Vás perspektivní, o které by stálo za to usilovat, anebo prohlížíte zajímavé pracovní inzeráty a také se pokoušíte pochopit, zda by takový posun stál za to.

Dobrou pomůckou se v takových případech může postát Matrice pracovních vyhlídek, takový nástroj, který ukáže různé možné varianty vašeho profesního rozvoje ze dvou úhlů pohledu. Velmi doporučuji tuto matrici vytvořit také v případě, kdy uvažujete o vlastním podnikání. Často se totiž zapomíná na to, že i podnikání je také každodenní práce, která vyžaduje určité kompetence a znalosti.
Na začátku budete potřebovat sepsat seznam svých klíčových pracovních povinností a souvisejících s tím kompetencí, toho, co umíte a potřebujete znát.
Můžete zpětně projít svůj diář a ke každé události odpovědět na otázku: „Co dělám, umím a vím, abych dospěl/a k určitému výsledku?"

Dále budete potřebovat každou zapsanou položku vyhodnotit podle dvou kritérií:

  1. úroveň kompetentnosti, tj. nakolik dobře to umíte
  2. radost z činnosti, pocit naplnění a uspokojení
Tato kritéria připisujeme ke každé položce v %. Ve výsledku by vám měla vzniknout tabulka.
V dalším kroku výsledky této tabulky přenášíme do grafu, který má 2 osy: svislá Y – úroveň kompetentnosti, vodorovná X – pocit naplnění a spokojenosti.
Následně celou oblast grafu pomyslně rozdělíme na 4 kvadranty:

Vlevo dole (neumím, netěší) – tyto činnosti neodpovídají Vašim kompetencím, ani Vás nenaplňují. A pokud se v této části nachází většina vypsaných Vámi kompetencí, změna v práci je nutností. Popřípadě možná Vám chybí nějaké vzdělání, takže jednou z možností vyhledat kurzy, které Vám pomohou cítit se jistěji v těchto pracovních činnostech. Je dobré si dát určitý čas, pokud jste na nové pozici a ještě nemáte za sebou adaptační dobu, teprve se zapracováváte.

Vlevo nahoře (umím, ale netěší) – v tomto případě bude potřeba se zamyslet nad tím, co je příčinou toho, že práce, kterou umíte dobře, vás nenaplňuje? A jak se to dá změnit. Možná odpověď se nachází v následující části grafu. Může to znamenat, že jste dosáhl/a kariérního stropu a určitě potřebujete nějakou změnu ať už v náplni Vaší práce, nebo ve složitosti projektů, na kterých pracujete.

Vpravo dole (neumím, ale zajímá a naplňuje) – tady je Váš potenciál růstu a motivace.

Vpravo nahoře (umím, naplňuje) – oblast Vašich silných stránek, o které byste se měl/a opírat při dalším kariérním posunu, právě tyto kompetence je důležité umět výhodně „prodat" ať už budete usilovat o kariérní růst uvnitř společnosti, anebo se rozhodnete práci změnit. Toto je ideální stav, který se popisuje jako stav flow, ke kterému se snažíme směřovat.

    Přemýšlíte čím začít nebo stále váháte?
    V tomto e-booku se dozvíte o 6 důvodech, proč se ve své práci nemůžete posunout dál a cítit se dobře, a uděláte 1 důležitý krok v kariéře, který většina lidí vynechá